Logo

Inkomensgerelateerd vs. niet-inkomensgerelateerd

Opvang die inkomensgerelateerd werkt, is opvang waarbij de prijs voor de opvang wordt gebaseerd op het inkomen en de gezinssamenstelling. Hiervoor heb je een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan je aanvragen op Mijn Kind en Gezin en bezorg je vervolgens aan de opvang voor de start van de opvang. 

Heb je al een kindje dat naar een opvang gaat waar je betaalt op basis van je inkomen? Vraag dan na de geboorte van broer of zus een herberekening van je 'Inkomenstarief' aan via het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’.

Meer info vind je hier.

Bereken hier je tarief, vraag je attest aan of doe een prijssimulatie.

Opvang die niet inkomensgerelateerd werkt, ook wel opvang met een vrije prijs genoemd, bepaalt zelf welke prijs er wordt betaald voor de opvang. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. 

De informatie over de  prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst die je voor akkoord ondertekent:

  • Wat houdt de prijs in?
  • Wat zijn mogelijke extra kosten?
  • Is er een inschrijvingsprijs of waarborg en wat is de eventuele terugbetaling?
  • Hoe betaal je?

Meer info vind je hier.