Logo

Gezinsopvang vs. groepsopvang

Gezinsopvang is een kleinschalige opvang waar maximum 8 kinderen opgevangen worden door (meestal) 1 begeleider.  De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning. Vaak is gezinsopvang opvang door een onthaalouder. Een gezinsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd zijn.

Groepsopvang, ook wel kinderdagverblijf of crèche genoemd, is opvang met minimaal 9 kinderen en maximum 18 kinderen. Eén begeleider mag maximum 9 kindjes opvangen. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw, bv. een school. Een groepsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd zijn.