Logo

Bosters Jolanda

Adres Boonsstraat 19
2920 Kalmthout
Contact informatie 03 376 44 80
kinderopvang@kalmthout.be
Een kinderdagverblijf zonder specifiek beleid rond inclusieve zorg
Deze kinderopvang hanteert een inkomensafhankelijk tarief
Omschrijving

Jolanda Bosters is een onthaalouder aangesloten bij de dienst kinderopvang van OCMW Kalmthout. Onthaalouders mogen maximum 8 kindjes per dag opvangen bij hen thuis. Jolanda doet enkel kinderopvang in de vakantieperiodes voor schoolgaande kinderen (2.5j -12j)

Toewijzingsbeleid

Via deze website kan je je opvangaanvraag indienen. Deze aanmelding komt terecht bij de dienstverantwoordelijken, die zullen nagaan of de betrokken opvanglocatie(s) de opvangvraag kunnen accepteren. 

  • Indien de voorkeursopvanglocaties niet op de opvangvraag kunnen ingaan, zullen de dienstverantwoordelijken een alternatief trachten aan te bieden.
  • Wanneer op de opvangvraag kan worden ingegaan, krijg je een bericht en plannen je zelf een plaatsbezoek in bij de betrokken locatie. Na het plaatsbezoek neemt de dienstverantwoordelijke contact op met de opvanglocatie. Indien ook de opvanglocatie akkoord gaat met de opvangvraag, wordt een reservatieovereenkomst met vermoedelijk opvangplan opgemaakt en ter ondertekening voorgelegd.
Toelichting bij prijs

De prijs van deze opvanglocatie is inkomensgerelateerd. De prijs voor de opvang wordt gebaseerd op het inkomen en de gezinssamenstelling.